Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

СЪОБЩЕНИЕ

От 10  март достъпът на външни лица до помещенията с работни места на служители на РИОСВ – Перник е забранен. Изключение прави фронт офисът за административно обслужване на граждани, но само за подаване или за получаване на документи.Препоръчително  е влизащите във фронт офиса на инспекцията да носят маски.

Заповедта е във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб,създаден с цел ограничаване разпространението на заразени с корона вирус.Ограничени са плановите проверки и пътуванията на експертите от РИОСВ-Перник.Въпреки,че в областите Перник и Кюстендил няма регистриран случай на заразени с корона вирус, до второ нареждане консултациите в РИОСВ-Перник ще се дават по телефоните и чрез официалната електронна поща на инспекцията.

 

Установен е източникът на замърсяване на река Струма

Дейности по почистване на река Струма, обилните валежи през последното денонощия и натрупаните наноси са причина за оцветяване на водите на реката. Това установи съвместна проверка на експерти от РИОСВ – Перник и представители на община Перник. Проверката е извършена по сигнал за промяна на цвета на реката.

Експертите са проверили възлови места по течението на реката. Направен е оглед на коритото  на Струма от района на моста в кв. „Мошино“, моста при Централната обогатителна фабрика (ЦОФ), моста при гара „Разпределителна“, моста при кв. „Иван Пашов“ и централната градска част. Проверени са промишлени предприятия, които биха могли да са потенциални замърсители.  Не са установени нарушения при проверката на  шламохранилището на ТЕЦ „Република“ в кв.  „Караманица“, няма пробиви по трасето.  Проверено е и дере, вливащо се в река Струма, и водите са били бистри и без оцветяване.

В момента на проверката в участък от река Струма срещу бензиностанция „Шел“ при водохващане на ТЕЦ „Република“  служители на дружеството са почиствали коритото на реката от паднали дървета и наноси. Тази дейност е извършвана по предписание на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Поради повишено ниво и дебит (от валежите) водата в реката е носила отпадъци от различен вид (автомобилни гуми, бутилки, опаковки и т.н.), части от дървета и клони, усещала се е миризма на разложени и гниещи утайки.

Експертите от РИОСВ – Перник и от община Перник са констатирали, че водите на Струма са се оцветили в резултат от дейностите на работниците по почистване на коритото на реката, обилните валежи през последното денонощия и натрупаните наноси.

Последна промяна (Понеделник, 09 Март 2020 14:51)

 

ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОХЛЮВИ

РИОСВ-Перник напомня на всички желаещи да събират охлюви от видовете лозов охлюв и градински охлюв, с цел търговия и изнасяне през граница,  че са длъжни да оборудват пунктове за изкупуване на охлювите, съгласно изискванията на Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 38/2004 г), Крайният срок за подаване на Уведомления е 30.04.2020 г. Периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви е от 10 май до 30 юни 2020 г. включително.

 

Събраните екземпляри трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните охлюви, които трябва да се връщат незабавно в природата.

 

Със среща с третокласници експерти от РИОСВ – Перник започнаха отбелязването на Световния ден на водата

Всяка година на 22 март се отбелязва Световния ден на водата. Всеки път акцентът при честването е свързано с определен аспект на този ценен природен ресурс. Акцент в тазгодишната кампания е  индивидуалният принос на всеки за опазването и пестенето на водата. По този повод експерти на РИОСВ - Перник изнесоха лекция пред третокласници от 10 ОУ „Алеко Константинов“ в Перник. Фокусът на  презентацията бе насочен към опазването на водите и разумното ползване на водните ресурси.

„Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Водата е в основата на живота на Земята. Качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. Доброто качество на водите поддържа здрави екосистемите и следователно води до подобряване на човешкото благосъстояние и обратно – лошото им качество вреди на околната среда и човечеството“, посочиха лекторите от РИОСВ - Перник.Те говориха пред учениците и за последиците от замърсяването на околната среда и водите.

Замърсяването е все по-голяма заплаха за качеството на водните ресурси. Човешката дейност през последните 50 години е отговорна за най-голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история. Много замърсители оказват негативно влияние върху качеството на водата в дългосрочен план, което застрашава човешкото здраве. Като резултат количеството питейна вода е значително намаляло, подчертаха еко експертите. Те обърнаха специално внимание на замърсителите на територията на Пернишка област.

Децата от трети клас се обединиха в мнението си, че животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки.

В края на лекцията малчуганите получиха символични подаръци от експертите на РИОСВ - Перник.

Последна промяна (Сряда, 26 Февруари 2020 12:45)

 

Започват проверки за проводимостта на реките и за нерегламентирани сметища

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед, с която нарежда регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) да започнат проверки за наличие на нерегламентирани сметища и осигуряване проводимост на реките.

До 14 февруари екоинспекциите трябва да издадат предписания до кметовете за предприемане на мерки за почистване и недопускане на нерегламентирани замърсявания (сметища), в това число и по реките и прилежащите територии в обхвата на съответната община. До 31 май РИОСВ трябва да извършат проверки на място дали общинските власти са изпълнили предписанията. Съгласно заповедта при установяване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, във възможно най-кратък срок екоинспекциите ще налагат актове.

Министър Димитров разпореди на Басейновите дирекции към МОСВ да създадат организация за проверки на състоянието и проводимостта на речните легла. Заповедта важи за  обектите, на които не са извършвани проверки по заповед на кмета и областния управител. В срок до 28 февруари кметовете ще трябва да представят в Басейновите дирекции план-график за планираните през 2020 г. проверки на участъците от реката, чиято проводимост е намалена. Басейновите дирекции ще поискат и от „Напоителни систми“ ЕАД информация за възложените от тях обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите – за планирани дейности по отделните участъци за поддържане на реки, дерета и отводнителни съоръжения.

Проверките за проводимостта на речните корита се извършват всяка година преди снеготопенето. Целта е ако има проблемни участъци, те да бъдат почистени преди пролетното пълноводие. РИОСВ и Басейновите дирекции трябва да отчетат резултатите от контролната си дейност в МОСВ.

Във връзка с поддръжката на пътищата и жп мрежата и предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху здравето и живота на хората на нерегламентирано изхвърлени отпадъци зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков изпрати писма до ръководствата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДПНКЖИ). В тях се  настоява да се предприемат действия за почистване на пътищата и жп мрежата от замърсявания и осигуряване на съдове за събиране на  отпадъци на терените и сградите около жп линиите и на пътните съоръжения.

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 19 посетителя в сайта