Английски език

Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Сигнал за замърсяване на река Соволянска Бистрица, общ. Кюстендил при с. Ябълково

В 22.30 ч. на 23.08.2016 г. в РИОСВ-Перник постъпи сигнал от тел.112 за замърсяване на река Соволянска Бистрица, община Кюстендил.
Незабавно беше сформиран екип от експерти от РИОСВ-Перник и лаборатория на отдел „ОДАС“ към ИАОС. Извърши се оглед на коритото на реката при моста на с.Ябълково, община Кюстендил, съвместно с представители на РД „ПБЗН“-Кюстендил и областния управител на Кюстендил. Сигналът е основателен. При огледа на място се установи, че водата в коритото на реката е видимо мътна с кафяв цвят. Няма измряла риба в коритото на реката. Екипа на РД ПБЗН-Кюстендил, извършил оглед срещу течението на реката, от с. Ябълково до с. Церовица, е установил, че помътняването на реката се забелязва след с. Церовица, над селото реката е бистра.
Извършено беше пробовземане от лаборатория на отдел „ОДАС“ към ИАОС в 00,45ч. на 24.08.2016 г. Стойностите на измерените показатели на място са в нормални граници за категорията „река“ /R-5/ в проверения участък. Не е установен конкретен източник на замърсяването.
В последствие на 24.08.2016 г. се получи информация от кмета на с. Церовица, община Кюстендил /селото е разположено по поречието на реката, на около 30 км. от с.Ябълково, община Кюстендил/ за силна буря с обилни валежи, което е вероятната причина за помътняването на река Соволянска Бистрица.

 

Важна информация до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на ФПГ

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.
I.    В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
II.    В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.
Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

„Да изчистим България заедно"

 

Служителите на РИОСВ- Перник се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно". Експертите от регионалната структура на МОСВ почистиха еко-пътеката в района на природна забележителност Ждрелото на р. Ерма, община Трън.

Общините бяха освободени от дължимите отчисления по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци в рамките на инициативата. 12 общини от териториалния обхват на РИОСВ - Перник взеха участие в кампанията по почистване, чийто фокус е повишаване на обществената чувствителност към замърсяването на околната среда.

 

  

 

Последна промяна (Петък, 10 Юни 2016 07:58)

 

22 май 2016 г. - Международен ден на биологичното разнообразие

 

РИОСВ – Перник отбеляза международния ден на биоразнообразието под надслов “БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА И ТЕХНИЯ ПОМИНЪК” в Обединен детски комплекс, гр. Кюстендил и ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кладница. На децата бе предоставена възможността да направят инсталация за билки и подправки, с предоставени от инспекцията материали. Целта на тази инициатива е чрез собствените си усилия децата да полагат дългосрочни грижи при отглеждането на растения, като част от биологичното разнообразие, което е в основата на живота и на редица услуги, предоставяни от екосистемите.

„Живот в хармония с природата”

United Nations Decade on Biodiversity

 


Последна промяна (Четвъртък, 09 Юни 2016 14:24)

 

5-ти юни -Световен ден на околната среда

За живота на дивите животни!

По повод 5-ти юни -Световен ден на околната среда РИОСВ-Перник организира дискусия на тема „За живота на дивите животни!“, в която взеха участие представители на Митнически пункт Стрезимировци и община Трън.

Валери Георгиев - н-к отдел „Биологично разнообразие” при МОСВ запозна присъстващите с политиките по опазване на дивите животински видове. Акцентът бе към видовете под заплаха в резултат на незаконната търговия с диви животни.

Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че ограничаването на нелегалната търговия с диви животни може да стане само чрез сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Световният ден на околната среда - 5-ти юни е основния механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб.  Отбелязването на деня  се е превърнало в значима световна  платформа  за въвличане на обществото в над 100 държави към  проблемите за опазване на околната среда. Това е и възможност човечеството да обедини усилия в грижaта си за околната среда.


Последна промяна (Вторник, 07 Юни 2016 13:34)

 
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 34 посетителя в сайта