Английски език

Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

22 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА: ПО-ЧИСТА ВОДА, ПО ДОБРА РАБОТА

Всяка година при отбелязването на Световният ден на водата се търси връзка с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата. „По-чиста вода, по-добра работа“ е темата на Световния ден на водата тази година.
РИОСВ - Перник ще отбележи 22 март - деня на водата чрез изпълнението на съвместна инициатива между инспекцията, мадажки дом "Мошино" и гимназия Мария Кюри гр. Перник.
Инициативата се състои в следното:
На 21 март – РИОСВ – Перник организира посещение на пречиствателната станция в гр. Батановци на екоклуб от гимназия „Мария Кюри”. Там учениците се запознаха работата на станцията, както и с технологията и методологията на пречистването на водата.
Събирането и пречистването на отпадни води е един от най-сериозните екологични проблеми на нашето време. Комплексният подход към сложните многостепенни процеси на пречистване на отпадните води осигурява максимално приближаване към устойчивото развитие в управлението на водите. ГПСОВ – гр. Батановци осигурява пречистване на отпадъчните води на гр. Перник и гр. Батановци.
На 22 март – ученици от гимназия Мария Кюри  изнесоха презентации в младежки дом Мошино и извършиха демонстрация на химични анализи.
На 23 март - ученици от гимназия Мария Кюри участваха в открит интердисциплинарен урок, организиран от гимназията, на който присъстваха и експерти от РИОСВ – Перник.

Последна промяна (Сряда, 30 Март 2016 08:13)

 

14 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕКАТА

На 14 март в много държави се чества Световен ден на реките, който преди това е бил известен с името Световен ден на борба срещу язовирни стени, за реки, вода и живот.
Днес в цял свят се организират акции и протести срещу замърсяването на водните басейни и кампании за тяхното опазване. Темата е особено актуална и в момента, когато десетки реки в България са замърсени от промишлени и битови отпадъци, а флората и фауната в тях е застрашена.
Във връзка с отбелязването на Световният ден на реките РИОСВ – Перник посети ОДГ „Пролет” №10, гр. Перник и подари на малчуганите образователно табло, подпомагащо обучението им в екологичните дисциплини.

Последна промяна (Сряда, 30 Март 2016 07:55)

 

РИОСВ-Перник отбеляза Деня на влажните зони с ученици от УО „Иван Вазов“ в с. Извор, общ. Радомир

По време на кампанията бе насочено вниманието на учениците към ролята на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството. С цел насърчаване на разумното ползване на всички влажни зони бе изнесена презентация на тема: „Влажните зони и нашето бъдеще -  устойчив поминък“ – акцент на тазгодишната кампания.
За обогатяване знанията на децата бяха изработени и предоставени игрови комплекти с животни, характерни за влажна зона, намираща се на територията на РИОСВ – Перник - „Чокльово блато“.  Тя е обявена за защитена местност от 1992 г. с цел опазването на естествени местообитания на редки и застрашени видове птици и торфено находище и попада в границите на Защитена зона за опазване на природните местообитания от мрежата „Натура 2000”.

Последна промяна (Сряда, 03 Февруари 2016 13:02)

 

2-ри февруари 2016 година - Световен ден на влажните зони

 

Темата за 2016 г. е „Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък“.

Темата е избрана за да се акцентира на жизненоважната роля на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството и да се насърчи разумното ползване на всички влажни зони.

Всички ние зависим от влажните зони за осигуряване на ежедневните ни нужди от вода, но повече от един милиард души на планетата зависят директно от влажните зони за осигуряване на техните приходи от дейности като: риболов, отглеждане на ориз, продажба на вода, транспорт, туризъм, медицина и др. За тях „здравите“ влажни зони са важни за прехраната им и от жизненоважно значение за тяхното благоденствие.

По повод Световния ден на влажните зони Секретариатът на Рамсарската конвенция организира фотоконкурс за младежи от 15 -24 години за снимка на влажна зона:

  • Фотографията следва да представя как влажната зона осигурява прехрана и устойчив поминък на местното население. Тя трябва да бъде в цифров формат JPEG или JPG с максимален размер 5MB и да бъде подадена онлайн до 12 ч. на 2 Март 2016 г. Има ограничение до 3 броя снимки на автор.

  • Подробности за условията в конкурса на официалната страница на Секретариата на Рамсарската конвенция. http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest

За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават следните дейности:

  • Посети влажна зона в твоя регион

  • Разбери защо влажните зони са изключително важни за поминъка

  • Научи как да ползваме влажните зони „разумно“

Последна промяна (Четвъртък, 28 Януари 2016 13:10)

 

„СУРВА”– ПЕРНИК 2016 г. -НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТЕНИ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ ПРИ ИЗРАБОТКА НА КАРНАВАЛНИ МАСКИ И КОСТЮМИ

РИОСВ-Перник напомня на всички участници в ХХV-я Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва”–Перник 2016 г., че за защитени на територията на цялата страна, са обявени дивите животински и растителни видове, посочени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Разпоредбите на същия закон ЗАБРАНЯВАТ: препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Използването на защитени видове - предимно птици или части от тях при изработването на ликове, маски и костюми е нарушение и се наказва от закона. Нарушителите:физически лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Съгласно регламента на фестивала журито ще дисквалифицира всички участници, евентуално допуснали такова нарушение.

ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА!

С усилията на всички, които участват в подготовката и провеждането на маскарадните игри, могат да бъдат спасени стотици птици и да бъдат прекратени практики несъвместими с европейските норми и с опазване на дивата природа.


Последна промяна (Сряда, 03 Февруари 2016 14:12)

 
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 8 посетителя в сайта