Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

2 февруари 2017 година - Световен ден на влажните зони

"Влажните зони – намаляват риска от природни бедствия“

Мотото на тазгодишната кампания по отбелязването на Световния Ден на Влажните Зони – е свързан с намаляване риска от природни бедствия. Темата напомня, че влажите зони се определят като площи, които се наводняват с вода сезонно или постоянно, така те се оказват естествен буфер срещу природните бедствия като наводнения, цунами, урагани, суша, земетресения.

РИОСВ – Перник ще отбележи празника с деца от различна възраст от община Радомир, на чиято територия се намира ЗМ“ Чокльово блато“ – обявена за защитена местност от 1992 г. с цел опазването на естествени местообитания на редки и застрашени видове птици и торфено находище и попада в границите на Защитена зона за опазване на природните местообитания от мрежата „Натура 2000”.

За целите на популяризацията на Световния Ден на Влажните Зони инспекцията изпрати информационни материали на учебни заведения на територията на гр. Перник, Перник област, гр. Кюстендил, Кюстендилска облст.

 

Последна промяна (Вторник, 31 Януари 2017 10:18)

 

График за обучения за работа с национална информационна система за отпадъци (НИСО)

График за обучения за работа с национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Изготвен е график за обучение за работа с НИСО за 2017 г., който за месец  февруари е както следва:

15 февруари 2017 г. за експерти от РИОСВ и МОСВ;

22 февруари 2017 г. за задължените лица, които ще ползват НИСО.

При проявен интерес, заявен на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , обученията ще се провеждат в ИАОС от 14.00 – 16.00 ч.

Обученията за работа с НИСО ще продължат до края на 2017 г.

НИСО се въведе поетапно до края на 2016 г., но ще е задължителна да се ползва от 01 януари 2018 г.

 

Последна промяна (Петък, 27 Януари 2017 09:46)

 

„СУРВА”– ПЕРНИК 2017 г.

 

РИОСВ-Перник напомня на всички участници в ХХVI-я Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва”–Перник 2017 г.: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТЕНИ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ ПРИ ИЗРАБОТКА НА КАРНАВАЛНИ МАСКИ И КОСТЮМИ

ЗАЩИТЕНИ са обявените дивите животински и растителни видове, посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Разпоредбите на същия закон ЗАБРАНЯВАТ: препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Използването на защитени видове - предимно птици или части от тях, при изработването на ликове, маски и костюми е нарушение съгласно закона. Нарушителите, физически лица, се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Съгласно регламента на фестивала журито ще дисквалифицира всички участници, евентуално допуснали такова нарушение.

ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА!

С усилията на всички, които участват в подготовката и провеждането на маскарадните игри, могат да бъдат спасени стотици птици и да бъдат прекратени практики несъвместими с европейските норми и с опазване на дивата природа.


Последна промяна (Вторник, 24 Януари 2017 08:43)

 

3,5 млн. лв. за чиста околна среда

2

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площадки, зони за отдих и други.

Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 17 февруари, а за общини и кметства е 2 март. Класираните проекти ще бъдат обявени на 14 април.

2,3 млн. лв.  са предвидени за общините и кметствата, като максималният размер на финансирането е 10 хил. лв. на проект. 1,2 млн. лв. е бюджетът, заделен за училищата, детските градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. Таванът на проектите им е 5000 лв.

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и други. И тук е важно участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд, защото това е гаранция, че по-късно хората ще се грижат за създаденото.

 

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ-ПЕРНИК УЧАСТВАХА В ЕЖЕГОДНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗИМУВАЩИ ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ


На 14.01.2017 г. експерти от РИОСВ-Перник, съвместно с представители на ловно-рибарското дружество в гр. Радомир, Българско дружество за защита на птиците и сдружение за дива природа „Балкани“, участваха в 41-вото преброяване на зимуващи водолюбиви птици на територията на област Перник и област Кюстендил. Преброяването беше извършено на предварително определени точки, на територията на водоеми и по поречието на река Струма в обхвата на РИОСВ-Перник. Бяха установени характерни и традиционно обитаващи водоемите зимуващи водолюбиви птици от видовете  зеленоглава патица, зимно бърне, лиска, сива чапла, корморан, малък гмурец, бяла чапла. Отчетени бяха 7 вида птици с обща численост 583 бр. Установена е тенденция към намаляване на броя на видовете птици и тяхната численост в сравнение с 2016г., което е вследствие на ниските температури и замръзналите водоеми. Преброяването на зимуващи водолюбиви птици се извършва по определена методика и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.
Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Отчетените данни за броя зимуващи водолюбиви птици на територията на РИОСВ-Перник ще бъдат въведени в Националната информационна система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).


 


Последна промяна (Вторник, 24 Януари 2017 14:51)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 11 посетителя в сайта