Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Националният конкурс започва от 22 октомври 2018 г. и продължава до 10 май 2019 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2019 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2019 г. Новото в регламента на Конкурса тази година е че са предвидени общо шестдесет и една предметни награди. Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети всяка институция (МЗ, МОН, МК, ММС и МОСВ) номинира и осигурява предметни награди за 12-сет най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите на прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Регламент може да изтеглите от ТУК

Формуляр 1-а фаза може да изтеглите от ТУК

Формуляр 2-а фаза може да изтеглите от ТУК

 

Установен е източникът на неприятни миризми в Перник

След множество сигнали на „зеления“ телефон в РИОСВ – Перник за неприятна миризма и обгазяване от дейността на ТЕЦ „Република“, подадени от граждани на Перник след 16. 09. 2018 г. и препратени сигнали от тел.112 до община Перник и до „зеления“ телефон на МОСВ, са предприети следните действия:

На 17. 09. 2018 г. РИОСВ – Перник извърши извънредна проверка в работно време на Топлофикация Перник АД.  Проверката не установи нерегламентирано изгаряне не горива, различни от разрешените в издаденото им КР № 53-Н1/2014. Установено е наличие на голямо количество натрупана фина прах по площадката, предпоставка за вторично прахово замърсяване, за което е дадено задължително за изпълнение предписание.
РИОСВ – Перник извърши внезапна, извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД  в извънработно време в часовия интервал от 21,20 ч. на 19.09.2018 г.  до 00,15 ч. на 20.09.2018 г.  При проверката е установено, че източник на миризми е инсталация за сушене на твърди горива и площадка за съхранение на отпадъци. Констатирано е наличие на смес от въглищен материал, смесен с отпадъци от лентите за подаване на гориво към инсталацията. До инсталацията са установени  около 5 м3 от шредираните отпадъци.
В района на инсталацията органолептично е усетена силна, неприятна миризма от изгаряне на въглища и отпадъци.
На дружеството, стопанисващо инсталацията за сушене на твърди горива е дадено предписание незабавно да преустанови изгарянето. В 23,40 ч.  работата на инсталацията е преустановена.
Инсталацията за сушене на твърди горива не е въведена в експлоатация. За установеното нарушение е сезиран компетентния орган РО „НСК“ –  Перник.
На 20.09.2018 г. експерти от инспекцията участваха в проверка на междуведомствена комисия, сформирана от Областния управител  на Перник Ирена Соколова. Участваха и представители на областна администрация, община Перник, РЗИ, Инспекция по труда,  РО „НСК“. За констатираното всички институции трябва да представят становища до Областния управител.
За установените нарушения РИОСВ – Перник ще предприеме административно-наказателни мерки.

 

Да изчистим България заедно 2018 г

Кампанията на bTV „Да изчистим България заедно 2018г.”,която Министерството на околната среда и водите подкрепи за поредна година, обедини десетки хиляди за добра кауза. Показахме, че добрата кауза може да ни обедини, а когато сме един отбор, можем да постигнем всичко!
За провеждането на кампанията тази есен РИОСВ - Перник осигури 2 000 полиетиленови чувала и 4 000 чифта ръкавици за еднократна употреба, които са предоставени на областните и общински администрации на Област Перник и Област Кюстендил.
Желаещите граждани, със собствен транспорт можеха да извозват за предаване и третиране  самостоятелно едрогабаритни отпадъци от домакинствата си.
Общинското депо в Перник приемаше за депониране събраните от гражданите отпадъци, в рамките на кампанията.
За поредна година и РИОСВ Перник подкрепи кампанията „Да изчистим България заедно”. В почистването на района по пътя за Крепостта „Кракра“ се включиха служителите на инспекцията!
Проведохме съвместна инициатива с децата от Детска академия ВиП-че, гр. Перник. Децата чуха полезна лекция за опазването на околната среда, рециклирането на отпадъци и разделното сметосъбиране.
Децата взеха участие в няколко тематични игри, зададоха въпроси и получиха отговори за екологични подробности, които ги вълнуват.
След това всички заедно почистихме района на полянката, в близост до занималнята. Децата получиха много подаръци, книжки, фланелки, топки...и с нетърпение очакват следващата инициатива за опазване на природата, като дотогава ще използват и прилагат всичко, което научиха днес.

 

Последна промяна (Сряда, 19 Септември 2018 14:54)

 

Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември 2018 г.

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) на Европейската комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември и е насочена основно да насърчи европейските общини да въвеждат и подпомагат устойчивия транспорт и начини на придвижване. За 2018 година темата на кампанията е „Мултимодалност“ и ще се проведе под мотото „Комбинирай, движи се!“.
В кампанията могат да се включат общини, училища, НПО, бизнес организации и всеки, който иска да покаже как промотира устойчивото придвижване.

Как може да се регистрирате и да участвате:
Ако сте Община (град)
Ако сте НПО, фирма или училище


Полезни материали:
Листовка
Ръководство за 2018 включително тематични насоки и наръчник за местните власти
Видео клип
Официална страница на Националната кампания за устойчива градска мобилност
Oфициален сайт на  ЕСМ
Материали за визуализация
Наръчник на добрите практики - 2017г.
Харта
Фейсбук страница на ЕСМ

Наградата за “Планиране на устойчива градска мобилност” (SUMP):
Наградата на Европейската комисия за устойчиво планиране на градската мобилност стартира през 2012г. Целта на наградата е да насърчи приемането на планове за устойчива градска мобилност от местните власти в цяла Европа и да възнагради забележителните постижения в тематичната приоритетна област на всяка година.
Наградата SUMP е отделна от наградата на ЕСМ. Наградите на ЕСМ се дават на общините за дейности, проведени между 16-22 септември, докато наградата SUMP признава местните и регионалните власти за отлични постижения в планирането на устойчивата градска мобилност.
Регистрацията за 7- мата награда SUMP е отворена до 1 октомври 2018г.

РИОСВ-Перник кани всички желаещи граждани да се включат във велопоход, който ще се проведе на 27 септември 2018г.  за отбелязване на Европейската седмица на мобилността 2018г.!


Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт, като по този начин осигурят на своите граждани по-чиста околна среда и по-здравословен начин на живот. Инициативата стартира през 2000г. под надслов „Ден без автомобили“, като общоевропейска инициатива. Целта на кампанията е хората по-често да заменят автомобилите с ходене пеша или с велосипеди, популяризиране на идеята за  споделено пътуване, изграждане на велоалеи и устойчиви инициативи в посока по-чиста околна среда.

 

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г.

През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени за превенция на рисковите за здравето фактори.
Конкурсът е по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
Учениците заедно с техните учители, реализираха проекти в две подтеми: „Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!” и „Храни се здравословно и спортувай редовно!”. Конкурсът се реализира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.
В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви - състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.
Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно са 75, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 18 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 38 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 19 проекта.
Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2017/2018 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи:

-Първа възрастова група - от 1 до 4 клас

-Втора възрастова група - от 5 до 8 клас

-Трета възрастова група - от 9 до 12 клас

 

Последна промяна (Четвъртък, 31 Май 2018 13:10)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 16 посетителя в сайта