Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Обявено е ново вековно дърво в с. Кралев дол

Със Заповед № РД – 222/25.03.2019г. /ДВ, бр. 38/2019г./ на Министъра на околната среда и водите е обявено ново вековно дърво. Дървото се намира в землището на с. Кралев дол, община Перник, в имот стопанисван от църковното настоятелство при храм „Св. Св. Ап. Петър и Павел“. То е от вида летен дъб, на възраст 350 г., с обиколка 4.4 м и височина 15 м. Заведено е под № 2190 в Държавния регистър на вековните дървета.

Забраняват се изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Последна промяна (Четвъртък, 06 Юни 2019 13:27)

 

Ден на отворените врати в РИОСВ – Перник и АИС – Перник Център

Ежегодно РИОСВ – Перник се включва с инициативи в честването на Световния ден на околната среда – 5 Юни! Целта е да се обърне внимание на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда и да се създаде отговорно отношение и високо екологично съзнание.

Тази година темата на този ден е „Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но ние можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха“, а мотото на кампанията – „Заедно можем да победим замърсяването на въздуха“.

С оглед предоставяне на по-широк достъп и информиране на обществеността, РИОСВ – Перник обявява „Ден на отворените врати на АИС – Перник Център“ на 05 Юни в часовите интервали от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 16,00 ч.

Експерти от РИОСВ – Перник и от ИАОС ще бъдат на място, пред автоматичната измервателна станция на кръстовището на  ул.„Радомир“ и ул.„Ихтиман“, за да разговарят с посетителите и да отговарят на Вашите въпроси!

 

Съобщение...

Периодът от  1 април до 31 октомври се счита са пожароопасен сезон в защитените територии изключителна държавна собственост. В териториалният обхват на РИОСВ – Перник, попадат 3 такива. Това са резерват „Църна река“ в землището на с. Сажденик, община Кюстендил, поддържан резерват „Габра“ в землището на с. Църварица, община Невестино и поддържан резерват „Острица“, който попада в землището на с. Кралев дол, община Перник и гр. Радомир , община Радомир. В обхвата на инспекцията попада и част от Национален парк „Рила“, който също е със статут на изключителна държавна собственост.  Във връзка с това, РИОСВ - Перник припомня, че в границите на резерватите и поддържаните резервати, паленето на огън е забранено и призовава гражданите, да не палят треви и растителни отпадъци с цел почистването на терена и да не палят огън извън определените и обозначени за това места,  в границите на защитени територии и в близост до такива, както и да не изгарят отпадъци сред природата.

В случай на пожар незабавно подайте сигнал на телефон 112 или на Районните служби по пожарна и аварийна безопасност, Регионална инспекция по околна среда и води - Перник и Горските стопанства.

 

Отбелязване на Международен ден на биологичното разнообразие - 22 Май 2019 г.

По повод Международният ден на биоразнообразието 22 Май, с експерти от РИОСВ Перник гостувахме на ДГ №5 "Вела Пеева", кв. Тева и ДГ №11 "Знаме на мира", кв. Изток, където с помощта на малчуганите засадихме цветни лехи, храсти и лехи с подправки! Тази година темата на кампанията е "Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашето здраве". С малките любознайковци коментирахме значението на биологичното разнообразие, на устойчивите системи и ролята им в запазване на нашето здраве и значението им за здравословното ни хранене!

 

Последна промяна (Четвъртък, 23 Май 2019 12:06)

 

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

Международният ден на биологичното разнообразие– 22 май е иницииран и обявен с цел подобряване на информираността за проблемите на биологичното разнообразие на Земята. През тази година темата на екологичния празник е „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашето здраве“. Честванията на 22 май ще се фокусират върху биологичното разнообразие, като основа за нашата храна и здраве, и ключов катализатор за трансформирането на хранителните системи и подобряването на човешкото здраве. Темата има за цел да привлече знания и да осведоми, че храненето, системите на хранене и здравето зависят от биологичното разнообразие и здравите екосистеми.

Секретариатът на Конвенцията за БР предоставя на шестте езика на ООН  информационни материали, логото, ключови послания, мероприятия по отбелязване на деня в различните държави-членки на Конвенцията на адрес: www.cbd.int/idb/2019.

През месец май отбелязваме още Световния ден на климата- 15 май и Световния ден на пчелите- 20 май.

 

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 22 посетителя в сайта