Промяна в тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

Новини - Последни новини

         РИОСВ-Перник уведомява, че с ПМС № 136/13.05.2011г. на Министерския съвет е променена  тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

          Новата тарифа е обнародвана в  ДВ. бр.39 от 20 май 2011г. и е в сила от 20.05.2011г.

Последна промяна (Петък, 27 Май 2011 08:50)