Мониторинг на алпийски тритон

Новини - Последни новини

Експерти от РИОСВ-Перник, съвместно със студенти от ЛТУ-София и техният ръководител г-н Коджабашев проведоха мониторинг на алпийски тритон (Triturus alpestris) на територията на планина „Осогово”.

В периода 21.05.2011г. до 23.05 2011г. са регистрирани над 700 екземпляра в 6 находища на вида, който е включен в Червената книга на България и Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Наблюдаваните местообитания са в ареал от 1200 до 2200 метра надморска височина в извори и постоянни локви с бистра вода.

Последна промяна (Петък, 27 Май 2011 08:55)