Нови Указания за прилагане на чл.4а от Наредбата за ОВОС

РИОСВ-Перник предоставя на вниманието на всички заинтересовани Заповед №РД-369/06.06.2011г. на  Министъра на околната среда и водите, за утвърждаване на Указания по прилагане на чл.4 а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Последна промяна (Петък, 17 Юни 2011 10:48)