Експерти от РИОСВ-Перник изнесоха открит урок пред ученици

Темата на открития урок беше „Замърсяването на въздуха-стъпки за подобряване на качеството на въздуха, който дишаме“. В мултимедийната зала на инспекцията учениците от ГПЧЕ „Симеон Радев“ се запознаха с екологичните проблеми на региона, основните замърсители в Перник и какви са мерките, които се предприемат за подобряване на качеството на въздуха. Презентацията на Светослава Георгиева от РИОСВ представи въздуха като уникален компонент на околната среда.

Тя обясни на гимназистите какви са показателите, по които се измерва чистотата на въздуха, каква е разликата между организирани и неорганизирани емисии. Екоекспертът от РИОСВ-Перник говори и за контролната дейност, която извършва инспекцията, за да се предотврати замърсяването на въздуха. Светослава Георгиева акцентира и върху индивидуалната роля на всеки човек в борбата срещу замърсяването на въздуха.

В края на открития урок, експертът от РИОСВ-Перник призова гимназистите, като бъдещи еколози да се борят за опазване на природата, запазване на въздуха чист  и  подчерта, че  това е едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време.

Последна промяна (Сряда, 11 Декември 2019 09:41)