Сигнал № С-47 /24.04.2020 г. Постъпил на телефона на РИОСВ – Перник на 24.04.2020 г. за замърсяване на река Струма в жълто-кафяв цвят до бл.60, кв. Изток

Извършена е незабавна проверка от експерти на инспекцията. Направен е оглед на реката в участъка посочен в сигнала -  до бл.60, кв. Изток. При огледа се установи оцветяване на водите на реката в жълто-кафяв цвят.
Проверен е втори  участък на р. Струма, до мост на ул. „Владайско въстание“, при който се установи, че водите на реката са бистри и без оцветяване.
Между двата проверени участъка се влива р. Рударщица. При огледа ѝ се установи, че водите са оцветени в жълто-кафяв цвят. В търсене на източника на замърсяване, беше проверено корито на реката в посока с. Драгичево.
Установи се, че под моста на автомагистрала Струма се извършват изкопни дейности, свързани с изграждането на канализационен колектор за отпадъчни води, свързващ канализацията на с. Драгичево с тази на гр. Перник. При огледа на терена се констатира, че част от изкопаните глинести земни маси са се свлекли в реката, в резултат на което се получава оцветяване на водите в жълто-кафяв цвят, което води и до характерно оцветяването на водата.
В момента на проверката започна заравяне на положените тръби, при което струпаните на брега на реката земни маси ще бъдат премахнати.
На фирмата извършваща изкопните дейности е дадено предписание да не допуска ново свличане и попадане на земни маси в коритото на река Рударщица. За проверката е съставен КП № 110/24.04.2020г.


24.04.2020 г.
гр. Перник

Последна промяна (Петък, 24 Април 2020 14:34)