„Зелена академия“ в Перник запозна младите хора с устойчивите модели за опазване на околната среда

На 8 ноември в Перник се проведе екофорум под надслов „Зелена  академия“. РИОСВ – Перник беше съорганизатор на събитието, което се реализира от Лесотехническия университет в партньорство с Община Перник, Регионалната здравна инспекция и Природен парк Витоша. Инициативата се е част от Оперативна програма „Наука и образование в интелигентен растеж“ и цели приобщаване на цялата общественост към чистотата на екосистемите.

Темата на семинара в Перник бе „Заплаха за човешкото здраве и биоразнообразието“, като лектор от страна на РИОСВ - Перник бе младши експерт Милица Фиданова.

С участието си в тези форуми младите хора показват повишен интерес към екологията, опазването на околната среда, научните изследвания в тази насока, както и резултатите от тях. Участниците в събитието получиха информация за това какви практики и устойчиви модели за опазване на околната среда функционират извън нашата страна и какви са съвременните заплахи за биоразнообразието и за човешкото здраве.

Възпитаването на правилно отношение към природата започва от ранна възраст. В подкрепа на това възпитаници на пернишки училища изнесоха свои презентации, свързани с опазване на природата. По време на събитието бяха представени проекти за градско пчеларство и такива, показващи как в Перник могат да се преплетат различни зелени пространства и идеи, за да стане той по-чист и уютен.