СЪОБЩЕНИЕ

В РИОСВ-Перник е получен сигнал в 9.20 ч. от Областния управител и в 9.33 ч.от  „Топлофикация-Перник“ АД  за пропуск на вода от дигата на сгуроотвал „7 ми септември“. Експерти от инспекцията са на мястото на аварията и установиха, че техническото съоръжение  е компрометирано. От дигата на шламохранилището са отмити около 5-6 метра.

Пристигнала е подвижната лаборатория на ИАОС и експерти от Басейнова дирекция западно беломорски район,които ще вземат проби от  канала и река Струма.

На мястото на аварията са министърът на околната среда и водите Емил Димитров и директорът на РИОСВ-Перник инж. Ирена Петкова.

Последна промяна (Четвъртък, 07 Май 2020 10:18)