За пореден път е запалено общинското депо за неопасни отпадъци на Община Дупница

В 13.18 ч. по „зелен телефон“ на РИОСВ-Перник е постъпил сигнал за пожар на закритото общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в м.“Злево“, гр.Дупница.

Незабавно от инспекцията са дадени предписания на кмета на Община Дупница да предприеме спешни действия по загасяване, както и да информира РИОСВ-Перник за изпълнение на предписаните задължения на общината за мерки и действия за недопускане на запалване, дадени при предходните случаи на пожари. РИОСВ ще следи за състоянието на депото до окончателното потушаване на огнището.

В случай на констатирано неизпълнение на мерките и предписанията, дадени на общината, РИОСВ-Перник ще предприеме административно наказателни действия.