Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

16 септември - Международен ден за опазване на озоновия слой

    

          През 1994 г. Общото събрание на ООН обяви 16 септември за Международен ден за опазване на озоновия слой.  Ден създаден в памет на подписването на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.

         Научно потвърждение за изтъняването на озоновия слой накара международната общност да се създаде механизъм за сътрудничество да предприемат действия за защита на озоновия слой.

        Основната цел на Монреалския протокол за защита на озоновия слой, като се вземат мерки за ограничаване на общото производство в света и потреблението на вещества, които го разрушават, с крайна цел пълното им премахване на базата на научните познания и техническа информация.

         РИОСВ-Перник предлага на вниманието Ви:

 

Презентация на тема:  "16 септември - Международен ден за опазване на озоновия слой"  (за да отворите презентацията трябва да имате инсталиран Microsoft Power Point)

 

Последна промяна (Петък, 16 Септември 2011 10:47)

 

Резултати от повторното изпитване на река Струма

Ето ТУК може да свалите и прегледате повторните резултати от изследванията на река "Струма".

Последна промяна (Сряда, 10 Август 2011 19:55)

 

Резултати от изследванията на река "Струма"

Ето ТУК може да свалите и прегледате резултатите от изследванията на река "Струма".

Последна промяна (Събота, 06 Август 2011 16:59)

 

Постъпил сигнал в РИОСВ-Перник за замърсяване на река Струма

На 05.08.2011г. в РИОСВ-Перник постъпи сигнал от ОУ „ПБЗН” за замърсяване на водите на река Струма и измряла риба в участък Сини вир, гр. Перник.

Незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ-Перник и регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.

Своевременно са информирани Областният управител, кметът на Община Перник, Гражданска защита, местни и национални медии.

На място са взети  водни проби. Извършен е обход на засегнатия участък. Локализиран е източникът на вливане на замърсената вода в река Струма.

Данните от експрес пробите показват, както следва:

рН 5,43

кислород /разтворен/ 2,78 mg/l

% насищане с кислород 35,8%

електропроводимост 2760 микросименс/сантиметър

температура 24,3 ºС

След проследяване е установено, че източникът на замърсяването е Промишлена зона на гр. Перник. Причинителят ще бъде конкретизиран след приключване на химичният анализ на взетите проби, след което ще бъдат предприети съответните мерки, съгласно законодателството по околна среда.

Два часа след инцидента, замърсяването е преустановено и показателите за състоянието на реката са близко до нормата.

Населението на град Перник е предупредено да не събира и използва за храна умрялата риба.

 

РИОСВ-Перник извърши 153 проверки през юни

          През месец юни експертите от РИОСВ-Перник извършиха 153 броя  проверки на 138 обекта и дадоха 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 21 броя акта и са издадени 8 броя наказателни постановления (НП), на обща стойност 20 700 лв. Наложена е 1 санкция с НП по чл. 69 от ЗООС за 221,40 лв

          Събраната сума през юни от наложени санкции е в размер на 2 016 лв.

          Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Перник през месец юни 2011г. можете да видите ТУК

Последна промяна (Вторник, 05 Юли 2011 12:25)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 27 посетителя в сайта