Съобщение до ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи

Новини - Последни новини

                 

РИОСВ-Перник Ви уведомява, че е с Постановление №326 от 28 декември 2010г. е приета Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр.2 от 7 януари 2011г.).  Отменя се Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр.3 от 2000г.).

Относно формите за докладване за 2011г. Ви информираме следното:
            - за докладването на озононарушаващи вещества да се използват Приложение №4, Приложение №5 и Приложение №6 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой;

- за докладването на флуорирани парникови газове (ФПГ) да се използват Приложение №4, Приложение №5 и Приложение №6 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове;

 - фирмите, които имат и озононарушаващи вещества и ФПГ могат да използват само едните от Приложенията (независимо към коя Наредба), но трябва да включат и двата типа газове.

Отчетите се изготвят за периода 1януари - 31 декември 2010г.  и се предоставят на РИОСВ-Перник не по-късно от 15 февруари 2011г.  на хартиен и магнител носител (или по електронна поща на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ).

 

Последна промяна (Четвъртък, 20 Януари 2011 09:39)