ВАЖНО за лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация

Във връзка с чл.22, ал.4 и ал.5 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр.51/2014 г., изм. и доп. ДВ, бр.30 от 31.03.2020 г.) лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация, изпращат в РИОСВ-Перник по местоназначение на отпадъците по електронната поща на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. не по-късно от деня на натоварване копие от попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12, както и декларация, с която декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Образци на декларация може да изтелгите от следните линкове:

Декларация на Български език

Декларация на Английски език

Последна промяна (Четвъртък, 16 Април 2020 13:59)