Работна среща за пещерите в с.Боснек

На 16.02.2011г. в РИОСВ-Перник се състоя работна среща с представители на Института по спелеология, УС на БФС и кмета на с. Боснек. Обсъден е режимът на достъп до пещерите „Духлата”, „Академик” и „Пепелянката”, както и начините за засилване на контрола за посещения.

Видно от съвместна Заповед № РД-104 от 01.11.2010г. на директора на РИОСВ-Перник и Заповед №79 от 02.11.2010г. на директора на ДПП „Витоша”, посочените пещери са определени като пещери с контролиран достъп на посетители. С цел запазване състоянието на природните забележителности, както и безопасността на посетителите, присъстващите на срещата предложиха изготвяне на нов регламент за посещения, който ще бъде предложен за утвърждаване, с цел осигуряване на засилен контрол на пещерите.

Последна промяна (Петък, 25 Февруари 2011 13:18)