Ученическо състезание по биоразнообразие

На 7 декември 2010г. в сградата на килийното училище в гр. Кюстендил се проведе ученическо състезание на тема „Биоразнообразието в родния край”.

Инициативата се проведе под егидата на „2010 година–международна година на биологичното разнообразие” и с мото “Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е нашият живот”.

Отбори от пет кюстендилски училища показаха своите знания за защитени растения и животни, съставиха текстове по теми, засягащи биоразнообразието и представиха постери със защитени територии  в границите на  община Кюстендил. На учениците бе предоставена възможност да представят знания си за природата и родния край, да проявят творческо мислене, както и да се научат да работят в екип.

Работата на отборите бе оценена от представители на РИОСВ-Перник, ОДК гр. Кюстендил и Община Кюстендил.

На всички състезатели бяха раздадени информационни материали за Натура 2000 в България, за биоразнообразието и необходимостта от неговото опазване.

Последна промяна (Сряда, 29 Декември 2010 15:14)