Реализиран проект по програма ИСПА в град Кюстендил

 

В гр. Кюстендил са изпълнени дейности по частична подмяна и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа по програма ИСПА, мярка 2005/BG/16/P/PЕ/006 “Интегриран воден проект за водния цикъл на гр. Кюстендил”, спечелен от Община Кюстендил през 2006 г. Реализиран е проект за рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационната мрежи на гр. Кюстендил.

С инвестиционната мярка по програма ИСПА е извършена и реконструкция, рехабилитация и преоборудване на съществуващите ГПСОВ – гр. Кюстендил и ПСПВ, с. Жиленци, общ. Кюстендил. За Градската пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ рехабилитацията на съществуващите съоръжения е с цел осигуряване на денитрификация, премахване на фосфор и производство на стабилизирана утайка.

Издадено е Разрешение за ползване от ДНСК - МРРБ.

 

  

Последна промяна (Сряда, 26 Януари 2011 10:04)