МОСВ открива две конкурсни процедури

 

            МОСВ открива две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища, детски градини и НПО, по които ще бъдат финансирани от ПУДООС дейности по Националната кампания „За чиста околна среда”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Крайният срок за подаване на проектите е 18 февруари 2011 г. включително. .....повече информация ТУК