ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРЕВИШАВАНЕ НА АЛАРМЕНИЯ ПРАГ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД

РИОСВ- Перник уведомява населението на град Перник, че в Пункт АИС “Шахтьор”- Перник са регистрирани три поредни превишиния на алармения праг за серен диоксид /500 мкг/м3/. Превишенията са регистрирани на 01.02.2011г., от 07:00 до 09:00 часа, като най-високата средночасова стойност: 786,82 мкг/м3 е регистрирана в 08.00 ч.

Чувствителните групи от населението са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. При нормална физическа активност и дишане през носа, дразнещият ефект на серния диоксид се елиминира още от първата бариера на респираторната система – лигавицата на носа. Бързото ходене или тежката физическа работа улесняват дишането през устата и съответно инхалирането на SO2 в по-ниските дихателни отдели. Това провокира здравословни проблеми от страна на дихателната система. След като експозицията на серен диоксид се нормализира, дихателната функция също се възстановява напълно за няколко часа.

РИОСВ-Перник препоръчва рисковите групи да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито.

Вероятна причина за високите концентрации на серен диоксид са следствие от работа на ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” ЕАД, повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор,  съчетано с неблагоприятните метеорологични условия / безветрие, мъгла/.

РИОСВ-Перник е дала предписание на ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” ЕАД за незабавно намаляване на производствените мощности до възможния минимум. Ще бъде извършено измерване от лабораторията на ИАОС.