ДОС за ПУП-ПРЗ на имот 000951 в землището на с. Бараково, община Кочериново

Доклад за съвместимостта и оценка на степента на въздействие на Подробен устройствен план - План за застрояване и План за отреждане с цел промяна на предназначението на ПИ с №№ 000951 в землището на с. Бараково, община Кочериново.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Дата на публикуване - 09.08.2011 г.

Срок за депозиране на мотивирани становища - 08.09.2011

Последна промяна (Вторник, 09 Август 2011 12:28)