„СУРВА”– ПЕРНИК 2017 г.

Без секция - Доклади за състоянието на околната среда

 

РИОСВ-Перник напомня на всички участници в ХХVI-я Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва”–Перник 2017 г.: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТЕНИ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ ПРИ ИЗРАБОТКА НА КАРНАВАЛНИ МАСКИ И КОСТЮМИ

ЗАЩИТЕНИ са обявените дивите животински и растителни видове, посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Разпоредбите на същия закон ЗАБРАНЯВАТ: препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Използването на защитени видове - предимно птици или части от тях, при изработването на ликове, маски и костюми е нарушение съгласно закона. Нарушителите, физически лица, се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Съгласно регламента на фестивала журито ще дисквалифицира всички участници, евентуално допуснали такова нарушение.

ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА!

С усилията на всички, които участват в подготовката и провеждането на маскарадните игри, могат да бъдат спасени стотици птици и да бъдат прекратени практики несъвместими с европейските норми и с опазване на дивата природа.


Последна промяна (Вторник, 24 Януари 2017 08:43)