Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на

Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е

в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията

на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене,

ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с

Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата

(МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда

и водите (МОСВ), Световната здравна организация (СЗО) за България, Българския

младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в

България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г.

Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас.

Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата

страна.

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали

са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (8 ноември– 20 декември

2019 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на

здравеопазването своите проекти в следните области: Ограничаване на

тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и Здравословно хранене и физическа

активност. През втората фаза на конкурса, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще се

осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши

класирането на участниците до 25 май 2020 г., след което резултатите ще бъдат

публикувани на интернет-страниците на министерствата, Световната здравна

организация (СЗО) за България, БМЧК и ПЕКБ. Официалното награждаване на

победителите ще се проведе през месец юни 2020 г.

Новото в регламента на Конкурса тази година е, че към партниращите организации се

присъединиха Световната здравна организация (СЗО) за България и Българския

младежки Червен кръст (БМЧК).

Всяка от институциите-партньори в провеждането на Националния ученически конкурс,

съгласно компетентностите и приоритетите си, номинира и осигурява предметни

награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място,

по 3 проекта във всяка от възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта,

класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация за България,

Българския младежки Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в

България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения

в областта на опазване на здравето“.

Пълна информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване и участие,

изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и

награди за победителите - може да намерите в прикачените файлове, както и на интернет-

страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗО за Българя, БМЧК и ПЕКБ. Регионалните

здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната, както и

регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да

оказват необходимата помощ на участниците.

 

РЕГЛАМЕНТ 2019-2020 година

Формуляр I фаза

Формуляр II фаза