Продължава понижаването нивата на серен диоксид във въздуха на град Перник

В 16:00 ч. на 15.01.2020 г.  в АИС Център е отчетена стойност от 79,94 микрограма на кубичен метър серен диоксид. Съгласно законодателството средночасовата норма за показател серен диоксид е 350 микрограма на кубичен метър.

Експертите на РИОСВ-Перник продължават да следят променящата се метеорологична обстановка и данните от АИС Център и при необходимост населението ще бъде информирано, съгласно „Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон“, утвърдена със Заповед № 353/2019 г. от Министъра на околната среда и водите.

Всички данни в реално време от АИС, се публикуват на страницата на ИАОС чрез Система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух в реално време:  http://eea.government.bg/kav/ .