РИОСВ-Перник засилва контрола за опазване на защитените територии от пожари

Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Перник засилва контрола по опазване на защитените територии от пожари. Периодът от 1 април до 31 октомври е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост със заповед на министъра на околната среда и водите.

В териториалния обхват на екоинспекцията попадат: част от природен парк „Витоша“, част от Национален парк „Рила“, резерват „Църна река“, поддържан резерват „Габра“, поддържан резерват „Острица“, защитените местности: „Чокльово блато“, „Белите кладенци“, „Маноловото“, „Вековна букова гора“, „Зелени рид“ и други.

РИОСВ - Перник напомня, че в границите на резерватите, поддържаните резервати и защитените зони, паленето на огън е строго  забранено. От инспекцията призовават гражданите, да не палят треви и растителни отпадъци с цел почистването на терена. В границите на защитени територии и в близост до такива, да не палят огън и да не изгарят отпадъци сред природата. На нарушителите  ще се налагат глоби - от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.