Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Работна среща за пещерите в с.Боснек

На 16.02.2011г. в РИОСВ-Перник се състоя работна среща с представители на Института по спелеология, УС на БФС и кмета на с. Боснек. Обсъден е режимът на достъп до пещерите „Духлата”, „Академик” и „Пепелянката”, както и начините за засилване на контрола за посещения.

Видно от съвместна Заповед № РД-104 от 01.11.2010г. на директора на РИОСВ-Перник и Заповед №79 от 02.11.2010г. на директора на ДПП „Витоша”, посочените пещери са определени като пещери с контролиран достъп на посетители. С цел запазване състоянието на природните забележителности, както и безопасността на посетителите, присъстващите на срещата предложиха изготвяне на нов регламент за посещения, който ще бъде предложен за утвърждаване, с цел осигуряване на засилен контрол на пещерите.

Последна промяна (Петък, 25 Февруари 2011 13:18)

 

Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2011 г.

В срок до 31.03.2011 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Перник, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград и в Басейнова дирекция Дунавски район - гр. Плевен, Доклади за изпълнение на условията в издадените им Разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/.

В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.

Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г. изм. ДВ бр.61 /2010г.).

 

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

 

 

Последна промяна (Понеделник, 21 Февруари 2011 15:08)

 

РИОСВ-Перник отбеляза Световният ден на влажните зони - 2 февруари

 

       Във връзка с отбелязването на 2 февруари - Световният ден на влажните зони и по повод навършването на 40 години от създаването и подписването на Рамсарската конвенция, по инициатива на РИОСВ–Перник на 09.02.2011г. беше представена пред  ученици от ОУ „Иван Рилски гр. Перник презентация на тема „Влажни зони и гори”.

 

p2090602.jpg - 1.41 Mb p2090608.jpg - 1.38 Mb p2090610.jpg - 1.53 Mb

 

   

       На 10.02.2011г. в открит урок по трудово обучение възпитаниците на ЦДГ № 3 „Пролетен цвят” изработиха  маска за лице–водно конче. Децата с удоволствие и  интерес  оцветяваха, изрязваха и накрая демонстирираха изработените от тях маски.

 

 

 img_0773.jpg - 4.13 Mb  img_0776.jpg - 3.90 Mb

Последна промяна (Понеделник, 14 Февруари 2011 13:47)

 

2 февруари - Световният ден на влажните зони

       Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На същата дата през 1971г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони-Рамсарска конвенция.  Настоящата 2011г. е юбилейна за Рамсарската конвенция, тъй като се навършват 40 години от създаването и  подписването от първите страни членки, сред които е и България.        

      Във връзка с определената от ООН 2011 година като международна година на горите и провеждане на кампания за отбелязване на 2-ри февруари-Световен ден на влажните зони под надслов „Горите–за вода и влажни зони, РИОСВ–Перник ще проведе следните инициативи:

  • Изготвена е презентация на тема „Влажни зони и гори”, която е предоставена на училищата на територията на гр. Перник, гр.Дупница и гр. Кюстендил, за използване в различни урочни форми.

Презентация на тема "2 февруари - Ден на влажните зони"  (за да отворите презентацията трябва да имате инсталиран Microsoft Power Point)

  • Представяне на презентация на тема „Влажни зони и гори” пред ученици от ОУ „Св. Иван Рилски”, гр. Перник в галерия Марин Гогев в кв. „Изток”, гр. Перник.
  • С цел провеждане на открити уроци, на началните класове при училищата на територията на РИОСВ-Перник е предоставена за изработване маска за лице–водно конче.

Последна промяна (Сряда, 02 Февруари 2011 09:02)

 

Регистрирана е първа стойност под алармения праг на серен диоксид

            В изпълнение на Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон, РИОСВ-Перник Ви уведомява, че е регистрирана първа стойност под алармения праг на серен диоксид.

В 12.00 ч. на 01.02.2011г. е констатирано преустановяване на замърсяването, като в пункт АИС “Шахтьор” е регистрирана стойност 391, 46 мкг/м3 .

Във връзка с дадените предписания от страна на РИОСВ-Перник, от страна на “Топлофикация Перник” ЕАД са предприети действия за намаляване на производствените мощности в централата.

Предвид гореизложеното Ви уведомяваме, че отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението.

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 28 посетителя в сайта