Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Площадките за третиране на отпадъци се привеждат в съответствие до 15 януари

В срок до 15.01.2012 г. съществуващите площадки за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства е необходимо да се приведат в съответствие с изискванията на § 18, ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците /ЗИД на ЗУО/.

РИОСВ-Перник предлага на вниманието на задължените лица инструкция за прилагането на разпоредбите на ЗИД на ЗУО. Виж инструкцията ТУК.

В допълнение информираме лицата, притежаващи лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ТДОЧЦМ/, че съгласно § 17, ал.2 от ЗУО следва да  представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма документите за съответствие на площадките с изискванията на чл.54, ал.2 от ЗУО в срок до 14.01.2012 г. включително.

Последна промяна (Петък, 16 Декември 2011 13:08)

 

Обявени са наградите в националния конкурс „Обичам природата - и аз участвам”

На церемония на 13 декември 2011 г. в музея „Земята и хората” в столицата бяха обявени победителите в конкурса за деца „Обичам природата и аз участвам”, проведен от Министерството на околната среда и водите, съвместно с фондацията „Димитър Бербатов”. Конкурсът се проведе в три категории – есе, рисунка и снимка. Интересът към  него бе много голям, участваха над 500 деца и юноши от цялата страна, наградените  са по десет в категория.

Министър Нона Караджова благодари на всички участници за вниманието и грижата към природата, проявени в техните творби: „Мисля, че само по този начин - когато това стане кауза на всеки отделен човек - можем да постигнем по-добра среда за живеене. Надявам се с този конкурс да хвърлим мост към следващата година, за да се случат повече подобни събития".

От най-добрите рисунки и фотоси на събитието беше показана изложба. Десетте наградени есета и снимки ще бъдат публикувани на сайтовете на Министерство на околната среда и водите и Фондация „Димитър Бербатов”. Наградените можете да видите ТУК.

РИОСВ-Перник изказва благодарност на всички участници, като уведомява че кампанията продължава и през следващата година. Очакваме Вашите нови зелени идеи и пожелаваме успех!

Последна промяна (Сряда, 14 Декември 2011 15:24)

 

Наближава крайният срок за подаване на заявления, съгласно ЗЛР

bilki-2.jpg - 4.99 KbРИОСВ-Перник напомня на всички отговорници на пунктове за билки, които се намират на територията на област Перник и област Кюстендил, че крайният срок за подаване на заявления за квоти лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 2011г. е 31 декември 2011г.

Съгласно Закона за лечебните растения, лицата, които изкупуват билки и/или извършват първичната им обработка са длъжни до 20 януари 2012г. да представят в РИОСВ-Перник справка за изкупените, обработените и реализирани през предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности.

Последна промяна (Понеделник, 19 Декември 2011 13:58)

 

Съвместен семинар на МОСВ и БСК

На 12 декември 2011 г. от 10.00 часа в сградата на Българската стопанска камара (София, ул."Лавеле" №16-20) ще се проведе семинар на тема „2013–година за регистрация на веществата по REACH“.

Българска стопанска камара, подпомагана от Националното информационно бюро по химикали на МОСВ, организира семинара.  Предвидено е участието на експерти от МОСВ и представители на българската индустрия (производители) и търговски дружества – вносители на химикали.

На семинара ще бъдат представени теми, свързани с подготовката на фирмите за извършване на регистрация на веществата с краен срок 2013г., съгласно Регламент REACH-задължения на водещите регистранти, дейности по обмен на данни за вещества, определяне идентичността на веществата и работа с IUCLID, а също и въпроси, свързани с контрола по прилагането на Регламент REACH и CLP.

РИОСВ-Перник информира всички заинтересовани за участие.

Последна промяна (Четвъртък, 08 Декември 2011 14:03)

 

Обявяване на микрорезерват за опазване на ценен растителен вид от българската флора

В резултат на направени проучвания на специалисти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, на 28.11.2011г. в гр. Бобошево, в изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати“, финансиран от Програма на Европейския съюз за околна среда LIFE +, се проведе комисия за обявяване на Защитена местност „Вълнестоцветно сграбиче“.

         Прието е предложение, с което стартира процедура по обявяването на  първия растителен микрорезерват на територията на РИОСВ-Перник, в който обект на опазване ще бъде вида „Вълнестоцветно сграбиче“, вид  с висока консервационна стойност.

Последна промяна (Петък, 02 Декември 2011 15:18)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 18 посетителя в сайта