Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Извършена проверка по директива „СЕВЕЗО“

 

На 15.11.2011 г.  е извършена съвместна  проверка на  Завод за разделяне на въздух с оператор “ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

            На дружеството е издадено разрешително №94/2008 г. от министъра на околната среда и водите.

Проверката е извършена от междуведомствена комисия по чл. 157 а от Закона за опазване на околната среда, съгласно утвърдения годишен план за контролната дейност през 2011 г. за извършване на съвместни проверки на оператори, на които е издадено разрешително  по чл. 104, ал. 1  от ЗООС от министъра на околната среда и водите.

В проверката са взели участие представители на РИОСВ-Перник, ОУ ПБЗН-Перник, ИДТН -Перник, РЗИ-Перник, община Перник.

По време на проверката е извършен преглед за изпълнение на условията от Разрешително за експлоатация №94/2008 г. на “ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и свързаните с него документи, в които са разработени организационно-технически мероприятия и система за организация на персонала, с цел предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за живота  и здравето на хората и за опазване на околната среда.

Последна промяна (Сряда, 23 Ноември 2011 14:29)

 

Еко празник в РМД-Мошино

 

На 17.11.2011 г. деца от 5 училища от гр.Перник, участваха в инициативата „Да променим училищния двор“.

Ученици от V,VI и VII клас от X ОУ“Алеко Константинов“, XI ОУ „Елин Пелин“, XIII ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ и  IV СОУ „Св.Кл.Охридски“ представиха свои проекти, есета, презентации и макети на тема: „Училището на моите мечти!“.

Всички присъстващи видяха претворени мечтите на младите хора за обновена спортна база, с игрища за футбол, баскетбол, тенис, фитнес база, басейн, площадки за скейтборд и озеленени местта за отдих в макети и презентации. Мечтите на Алберто Цветанов бяха дори за електронни дъски, които да изместят тежките раници.

Архитекти от Европейския Политехнически Университет бяха впечатлени от представените макети.

Гостите: Кметът на кметство Изток, директора на РИОСВ-Перник, старши експертът по биология в РИО на МОМН-Камелия Тракийска благодариха на младите хора за проявения устрем, като им пожелаха мечтите да не спират.

Директора на РИОСВ-Перник подари на младите еколози материали от инспекцията за вековните дървета в региона, атлас на защитените територии и природните забележителности в обхвата на инспекцията.

 

pb170285.jpg - 39.58 Kb pb170286.jpg - 27.99 Kb

Последна промяна (Събота, 19 Ноември 2011 10:03)

 

Актуални мерки за намаляване разпространението на полимерни торбички

     

Всички лица, които пускат на пазара полимерни торбички – производители, вносители, както и лицата, които въвеждат полимерни торбички от друга страна-членка на ЕС дължат продуктова такса за всяка полимерна торбичка с дебелина до 15 микрона.

Новите изисквания се налагат от промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.

Таксата се заплаща за всички размери полиетиленови торбички с дръжки (тип „потник”), чиято дебелина е под 15 микрона. Таксата се заплаща по сметка на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) до 15 –то число всеки месец, за пуснатите на пазара количества полимерни торбички през предходния месец. Таксата за 2011 г. е 0,15 лв. за всяка торбичка, а за 2012 г. – 0,35 лв. за брой.

За торбички, които нямат дръжки /пликове/ и за тези, които са по-дебели от 15 микрона не се заплаща продуктова такса.

Търговците, които не могат да докажат произхода на торбичките, които предлагат в търговската мрежа, имат същите задължения като производителите и вносителите, т.е. те са задължените лица, които трябва да заплатят продуктовата такса съгласно чл.8 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 41/2004 г.

Търговецът избира дали да продаде торбичката на клиента и на каква цена, или да му я даде безплатно, но няма право да я включва в цената на продукта.

Във връзка с изпълнението на новите изисквания от месец ноември 2011 г. експерти от РИОСВ-Перник започнаха проверки на производители, вносители и търговски обекти от региона.

torbi4ki 2.jpg - 4.86 Kb    torbi4ki 3.jpg - 15.72 Kb 

 

Последна промяна (Вторник, 15 Ноември 2011 09:56)

 

18 участника в конкурса „Обичам природата и аз участвам“

18 са участниците в конкурса „Обичам природата и аз участвам“ от област Перник и област Кюстендил. Списък на участниците виж тук

В РИОСВ-Перник постъпиха 11 броя рисунки, 4 броя есета, 1 стихотворение и 2 презентации.

Най-малкият участник в конкурса е Анджела Петрова на 6 години от с.Кладница. Малката палавница участва в конкурса с 2 рисунки. Най-големият участник в конкурса е на 18 год. и участва с есе. Сихотворението на Веселина Куртева можете да прочетете тук.

Всички постъпили творби в РИОСВ-Перник са изпратени в МОСВ. Регионалната инспекция в Перник благодари на участниците, като им пожелава успешно класиране в Националния конкурс. 

Последна промяна (Понеделник, 07 Ноември 2011 14:48)

 

Експерт на РИОСВ-Перник показа колекция от минерали

По повод честването на 19 октомври – празникът на Св.Иван Рилски, покровител на българите, геолозите и миньорите, в гр.Кюстендил беше открита уникална изложба. Изложбата показа пътя на светеца из България и уникални фигури, от корени на дървета.

Акцент в изложбата беше скално-минераложката сбирка на гл.експерт Дафина Димитрова от РИОСВ-Перник.

Минният инженер Димитрова с много любов, в продължение на 37 години е събирала скални образци и минерали, както от България, така и от всички части на света, като най-далечното и интересно място е о.Ливингстън.

„Началото на мечтата“, запалената геоложка е озаглавила първият си образец, представляващ гранатови кристали в пегматитова жила, намерен в подножието на Рила в околностите на Ресиловски манастир.

 

Последна промяна (Петък, 04 Ноември 2011 14:01)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 17 посетителя в сайта