Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

РИОСВ-Перник отбеляза 22-март Световния ден на водата

 

 

 в гр. Перник с ученици от ТПГ „Мария Кюри” и IV СОУ „Св. Климент Охридски”

 

         Целта на Световния ден на водата през 2011 г. е да фокусира вниманието на международната общественост върху въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и несигурността, причинена от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия, оказват върху градските водни системи. 

         РИОСВ – Перник участва в изява – дело на ученици и преподаватели от ТПГ „Мария Кюри” и IV СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Перник.

         Изявата се проведе в Районен младежки дом „Мошино” под мотото „Вода за градовете”. Мероприятието започна с откриване на изложба – творчески продукт на учениците. Беше представена презентация от учениците, като акцентите бяха поставени върху темите за нарастващата потребност от вода за градовете, увеличаване на замърсяването от битови и промишлени отпадъци, изменението на климата и неговите непредвидени рискови предизвикателства, свръх експлоатацията на наличните водни ресурси.             

         Направени бяха и лабораторни опити за качеството на питейната вода в гр. Перник.

 

 

img_1187.jpg - 27.33 Kb  img_1172.jpg - 35.30 Kb img_1192.jpg - 31.81 Kb img_1189.jpg - 31.92 Kb

 

 

в гр. Кюстендил с ученици от  ПГИМ "Йордан Захариев"

 

 

Открит урок, посветен на Световния ден на водата 22 март изнесоха учениците от 10 в на ПГИМ „ Йордан Захариев”, гр. Кюстендил. За подготовка на урока  РИОСВ-Перник, офис Кюстендил предостави материали за качествата на питейната вода, използвана от жителите на града.

Представени бяха няколко презентации:

- Най-замърсените точки на планетата, оказващи влияние на качеството на използваната от жителите на Земята вода;

- Писмо от бъдещето - написано от жител на Земята през 2070г, който алармира за риска на човечеството при неразумно използване на водните ресурси;

- Реализираният интегриран воден проект по програма ИСПА на водоснобдителната и канализационна мрежа на Кюстендил;

- Водохващанията за питейно водоснабдяване за гр. Кюстендил и дейностите на двете пречиствателни станции - за питейни и за отпадъчни води;

- Минералните извори на територията на гр. Кюстендил.

 

img_0014.jpg - 35.00 Kb img_0016.jpg - 36.78 Kb

 

Последна промяна (Петък, 25 Март 2011 09:13)

 

22 март - Световен ден на водата

riosv-22mart.jpg - 55.92 Kb

Последна промяна (Вторник, 22 Март 2011 10:00)

 

РИОСВ-Перник отчита намаляване нивата на ФПЧ10

         РИОСВ-Перник отчита намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух в района на град Перник.

         От 341 мкг/м3, което е 6,82 пъти над пределнодопустимата средноденонощна концентрация, измерена на 11 март, нивото пада до 21,2 мкг/м3 , измерена на 20 март.

         С промяна на метеорологичните условия и предприетите действия по почистване и измиване на улиците се променя и качеството на атмосферния въздух.

         РИОСВ-Перник е дала предписание на кмета на община Перник да осъществява постоянен контрол по поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и местата за обществено ползване.

         Данните за състоянието на атмосферния въздух в гр.Перник, по данни от АИС ”Шахтьор” се публикуват ежедневно на уебсайта на инспекцията.

Последна промяна (Понеделник, 21 Март 2011 14:10)

 

Експерти от РИОСВ-Перник спасиха мишелов

            Обикновен мишелов (Buteo buteo)-защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, е намерен от граждани в двора на СБА-Кюстендил и предаден на експерти от РИОСВ-Перник в безпомощно състояние. След като не са открити наранявания по тялото на птицата, същата е захранена с вода и месо. Във видимо много добро състояние животното е пуснато на свобода в района на язовир „Дренов дол”,  край гр. Кюстендил.

Последна промяна (Понеделник, 07 Март 2011 14:20)

 

Режим на опазване и ползване на лечебните растения

             РИОСВ-Перник уведомява всички заинтересовани лица за издадена Заповед  № РД-55 от 01 февруари 2011г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/2011г.), относно специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2011г.

Последна промяна (Понеделник, 07 Март 2011 14:48)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 20 посетителя в сайта