Английски език

Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Няма промяна в качеството на атмосферния въздух

След възникналия пожар в централната градска част на гр.Перник на 02.10.2016 г. няма промяна в качеството на атмосферния въздух. В изгорялото помещение не са съхранявани опасни химични вещества и смеси, както и опасни отпадъци.
В района на пожара се намира автоматичната измервателна станция /АИС/ „Център“ на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/. Качеството на атмосферния въздух се определя от регистрираните  стойности на следните показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и метеорологични параметри.
Измерванията от АИС „Център“, от 02.10.2016 г. до настоящия момент 10.00 часа на 03.10.2016 г., не превишават средночасовата норма /СЧН/ за газовите показатели и среднодневната норма /СДН/ за ФПЧ10 .

 

Европейска седмица на мобилността 2016г.

Европейска седмица на мобилността 2016г.

Кампанията за насърчаване на устойчива градска мобилност, Европейска седмица на мобилността (ЕСМ), се провежда ежегодно в периода 16-22 септември, като се стреми към обединяване на усилията на общините и усилията на гражданите за налагане на един устойчив модел на придвижване в градовете.

През 2016 година ЕСМ се фокусира върху темата „Интелигентно и устойчиво придвижване – инвестиция за Европа“, с мото на кампанията – „Интелигентно придвижване. Силна икономика“.

В стремежа си да превърне инициативата в целогодишна кампания за устойчива градска мобилност с акцент ЕСМ, Европейската комисия предоставя възможност на всички заинтересовани страни да се включат, като регистрират свои проекти или практики, насочени към устойчивото придвижване на пътя. Подробна информация за условията на участие, както и помощни материали са публикувани на интернет страницата на МОСВ.

Тази година РИОСВ - Перник организира съвместни инициативи по повод ЕСМ в градовете – Перник, Брезник и Земен. Ще бъдат проведени: открит урок и дискусия на тема „Безопасния път до училище при използването на алтернативен транспорт”; демонстрация на алтернативен начин на придвижване; както и среща с местните власти и обществеността за популяризиране на кампанията.

 

Експертен екип провери сигнал за мъртва риба в река Струма

Сигнал за замърсени води и наличие на мъртва риба в река Струма е получен днес на „зеления телефон“ в Министерството на околната среда и водите и веднага е проверен от експертен екип.
Съвместната проверка е извършена в границите на с. Жабляно, след яз. Лобош от представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - гр. Благоевград, на РИОСВ-Перник и на Изпълнителна агенция по околната среда. Взети са водни проби, след техния анализ резултатите ще бъдат предоставени на РИОСВ-Перник.
По данни от направените експресни тестове се касае за намалено съдържание на кислород във водата, характерно за маловодие през този годишен период. Не е налице токсично замърсяване, а кислороден дефицит.

РИОСВ–Перник
09.09.2016 г.

 

Сигнал за замърсяване на река Соволянска Бистрица, общ. Кюстендил при с. Ябълково

В 22.30 ч. на 23.08.2016 г. в РИОСВ-Перник постъпи сигнал от тел.112 за замърсяване на река Соволянска Бистрица, община Кюстендил.
Незабавно беше сформиран екип от експерти от РИОСВ-Перник и лаборатория на отдел „ОДАС“ към ИАОС. Извърши се оглед на коритото на реката при моста на с.Ябълково, община Кюстендил, съвместно с представители на РД „ПБЗН“-Кюстендил и областния управител на Кюстендил. Сигналът е основателен. При огледа на място се установи, че водата в коритото на реката е видимо мътна с кафяв цвят. Няма измряла риба в коритото на реката. Екипа на РД ПБЗН-Кюстендил, извършил оглед срещу течението на реката, от с. Ябълково до с. Церовица, е установил, че помътняването на реката се забелязва след с. Церовица, над селото реката е бистра.
Извършено беше пробовземане от лаборатория на отдел „ОДАС“ към ИАОС в 00,45ч. на 24.08.2016 г. Стойностите на измерените показатели на място са в нормални граници за категорията „река“ /R-5/ в проверения участък. Не е установен конкретен източник на замърсяването.
В последствие на 24.08.2016 г. се получи информация от кмета на с. Церовица, община Кюстендил /селото е разположено по поречието на реката, на около 30 км. от с.Ябълково, община Кюстендил/ за силна буря с обилни валежи, което е вероятната причина за помътняването на река Соволянска Бистрица.

 

Важна информация до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на ФПГ

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.
I.    В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
II.    В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.
Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 
Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 5 посетителя в сайта