Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Спечелен проект от конкурса "Обичам природата и аз участвам"

ОДЗ „Чуден свят“ - град Перник спечели един от 42 проекта в категория  детски градини в Националната кампания „Чиста околна среда“ и обявения от МОСВ и ПУДОС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Проектът е открит  на  26.05.2011 г.  с  екопразник. Директорката г-жа Тонева обяви, че основни дейности са изработване на сенници за пясъчниците, нов кът за отдих на децата и засаждане на фиданки и цветя.

Първият етап включва информиране на общественността за проекта и доброволен труд от  родителите. Гостите на екопразника видяха изложба на рисунки, сътворена от малките палавници.

В присъствието на Областния управител на Перник и представители на РИОСВ-Перник, малките еколози изнесоха спектакъл, посветен на природата. Празникът започна с химна на ОДЗ „Чуден свят“. Пролетни танци представиха деца от различни групи, а кълвачът обясни защо е чистачът на гората. С пеперудена магия се появиха и други обитатели на гората: калинки, щурчета, светулки, пеперудки и бръмбърчета.

Децата заедно със своите родители садиха цветя, варосваха дръвчета и боядисваха пясъчници.

РИОСВ –Перник ще продължи да следи  изпълнението на проекта.

 

img_2186.jpg - 47.48 Kb  img_2133.jpg - 36.75 Kb

Последна промяна (Петък, 27 Май 2011 13:36)

 

Мониторинг на алпийски тритон

Експерти от РИОСВ-Перник, съвместно със студенти от ЛТУ-София и техният ръководител г-н Коджабашев проведоха мониторинг на алпийски тритон (Triturus alpestris) на територията на планина „Осогово”.

В периода 21.05.2011г. до 23.05 2011г. са регистрирани над 700 екземпляра в 6 находища на вида, който е включен в Червената книга на България и Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Наблюдаваните местообитания са в ареал от 1200 до 2200 метра надморска височина в извори и постоянни локви с бистра вода.

Последна промяна (Петък, 27 Май 2011 08:55)

 

Промяна в тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

         РИОСВ-Перник уведомява, че с ПМС № 136/13.05.2011г. на Министерския съвет е променена  тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

          Новата тарифа е обнародвана в  ДВ. бр.39 от 20 май 2011г. и е в сила от 20.05.2011г.

Последна промяна (Петък, 27 Май 2011 08:50)

 

ОДГ „Пролет“ – гр.Перник се включи в Националната кампания „Обичам природата – и аз участвам!”

На 04.05.2011 г. децата от  детското заведение изнесоха открит урок по екология.

Урокът имаше състезателен характер, младите еколози бяха разделени на два отбора. Под ръководството на г-жа Пенева и г-жа Асенова, децата показаха знания и умения:

- за видовете растения и животни,

- всяко растение и животно намери точното си място, според местообитанията си на предварително подготвени макети;

- децата разделиха отпадъците според вида им в правилните „контейнери“;

- правила за поведение при пожар и наводнение;

- замърсители на околната среда;

Децата бяха поздравени от по-малките си приятели от съседната група. Всички деца получиха грамоти за получаване на звание „Млад еколог“. Малките еколози получиха от РИОСВ-Перник шапки. Празникът завърши с песни и танци.

 

img_2027.jpg - 36.31 Kb img_1914.jpg - 1.05 Mb 

Последна промяна (Четвъртък, 05 Май 2011 11:32)

 

Забрана за ползване на блатното кокиче

         РИОСВ-Перник предоставя на вниманието на всички заинтересовани Заповед №РД-289/28.04.2011г. на  Министъра на околната среда и водите, относно ползването на блатно кокиче от естествените му находища на територията на страната през 2011г.

Последна промяна (Понеделник, 02 Май 2011 13:35)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 19 посетителя в сайта